Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-26

ZK-01-2012-26.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíZK-01-2012-26
NázevKoupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I - změna usnesení 0498/06/2011/ZK
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává změnu usnesení spočívající ve změně nabývaných parcel.
Usnesením č. 0915/19/2011/RK ze dne 31. 5. 2011 rada kraje rozhodla zahájit jednání s vlastníky o koupi nemovitostí pro akce Transformace ÚSP Jinošov II , Transformace ÚSP Jinošov III , Transformace ÚSPM Těchobuz I a Transformace ÚSPM Těchobuz II v rozsahu dle materiálu RK-19-2011-17, př. 1.
Materiál RK-19-2011-17, př. 1 mj. obsahoval i pozemky par. č. 405/17 - orná půda o výměře 1 614 m2 a par. č. 405/18 - orná půda o výměře 1 395 m2 v k. ú. a obci Cetoraz. Výhradním vlastníkem obou pozemků je obec Cetotaz.
Usnesením č. 0498/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011 zastupitelstvo kraje rozhodlo nabýt koupí pozemky par. č. 405/17 - orná půda o výměře 1 614 m2 a par. č. 405/18 - orná půda o výměře 1 395 m2 v k. ú. a obci Cetoraz z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 664 940 Kč.
Obci Cetoraz byla zaslána žádost o odprodej obou pozemků do vlastnictví kraje. Obec kraji sdělila, že u pozemku par. č. 405/18 - orná půda o výměře 1 395 m2 v k. ú. a obci Cetoraz již zastupitelstvo obce rozhodlo o jeho prodeji do vlastnictví třetí osoby. Obec proto náhradou nabídla k převodu pozemky par. č. 405/24 - orná půda o výměře 1 348 m2 a par. č. 405/27 - orná půda o výměře 1 973 m2 v k. ú. a obci Cetoraz.
OSV potvrdil, že akci Transformace ÚSPM Těchobuz I lze realizovat i na těchto pozemcích.
Návrh řešení OM navrhuje provést změnu usnesení č. 0498/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011 tak, že dojde k nahrazení původně uvedených pozemků par. č. 405/17 - orná půda o výměře 1 614 m2 a par. č. 405/18 - orná půda o výměře 1 395 m2 v k. ú. a obci Cetoraz pozemky par. č. 405/24 - orná půda o výměře 1 348 m2 a par. č. 405/27 - orná půda o výměře 1 973 m2 v k. ú. a obci Cetoraz.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení 0498/06/2011/ZK.
StanoviskaUsnesením č. 0148/04/2012/RK ze dne 24. 1. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0498/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011 tak, že text:
zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky par. č. 405/17 - orná půda o výměře 1 614 m2 a par. č. 405/18 - orná půda o výměře 1 395 m2 v k. ú. a obci Cetoraz z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 664 940 Kč
se nahrazuje textem:
zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky par. č. 405/24 - orná půda o výměře 1 348 m2 a par. č. 405/27 - orná půda o výměře 1 973 m2 v k. ú. a obci Cetoraz z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 664 940 Kč .
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0498/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011 tak, že text:
zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky par. č. 405/17 - orná půda o výměře 1 614 m2 a par. č. 405/18 - orná půda o výměře 1 395 m2 v k. ú. a obci Cetoraz z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 664 940 Kč
se nahrazuje textem:
zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky par. č. 405/24 - orná půda o výměře 1 348 m2 a par. č. 405/27 - orná půda o výměře 1 973 m2 v k. ú. a obci Cetoraz z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 664 940 Kč .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz