Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-21

ZK-01-2012-21.doc  ZK-01-2012-21pr01.doc  ZK-01-2012-21pr02.xls
Číslo materiálu21
Číslo jednacíZK-01-2012-21
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
Zpracoval V. Chmela
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba .
Po dokončení stavby silnice II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba a jejím geometrickém zaměření vyšlo najevo, že v některých částech jsou stavbou silnice dotčeny nové pozemky, a to v rozsahu dle materiálu ZK-01-2012-21, př. 1.
Pro stavbu silnice II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba Kraj Vysočina získal pozemky uvedené v materiálu ZK-01-2012-21, př. 2, které se nachází mimo těleso silnice II/347 a při realizaci vlastní stavby nebyly pro stavbu silnice použity. Tyto pozemky jsou pro kraj nepotřebné.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést dodatečné majetkoprávní vypořádání výše uvedených pozemků. Podle vyhotovených geometrických plánů je třeba získat dosud nevykoupené pozemky pod stavbou do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-01-2012-21, př. 1 a převést pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu
ZK-01-2012-21, př. 2.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt pozemky podle materiálu ZK-01-2012-21, př. 1, které jsou zastavěny stavbou silnice II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba , do vlastnictví Kraje Vysočina a převést nepotřebné pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina novým vlastníkům podle materiálu ZK-01-2012-21, př. 2. Pozemky, které budou převáděny z a do vlastnictví obce Dolní Město navrhuje OM převést darem. O pozemky není zájem ze strany jiných subjektů. Zveřejnění záměru darování pozemků uvedených v materiálu ZK-01-2012-21, př. 2 proběhlo na úřední desce ve dnech 23. 11. 2011 - 26. 12. 2011.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina podle materiálu ZK-01-2012-21, př. 1 a převést nepotřebné pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina podle materiálu ZK-01-2012-21, př. 2.
StanoviskaRada kraje usnesením 1797/37/2011/RK rozhodla zveřejnit záměr darování pozemků podle materiálu RK-37-2011-07, př. 2 na úřední desce krajského úřadu a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření převodních smluv dle materiálu RK-37-2011-07, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina a převést pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-37-2011-07, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření převodních smluv dle materiálu ZK-01-2012-21, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-01-2012-21, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz