Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-09

ZK-01-2012-09.doc  ZK-01-2012-09pr01.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíZK-01-2012-09
NázevDodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 13. 12. 2011 byla usnesením č. 0551/07/2011/ZK projednána a schválena smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046 . Smlouva byla uzavřena 22.12.2011 a předpokládala rovněž soutěžení stavebních objektů, jejichž investorem bude městys Česká Bělá. Po uzavření smlouvy informoval městys Česká Bělá zbývající investory, že z důvodu nedostatku finančních prostředků odkládá realizaci výstavby svých stavebních objektů. S ohledem na změnu rozsahu předmětu veřejné zakázky navrhují zadavatelé Kraj Vysočina a Ředitelství silnic a dálnic ČR dodatek k uzavřené smlouvě o společném postupu, jehož předmětem je vypuštění stavebních objektů investora městys Česká Bělá z předmětu veřejné zakázky.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje uzavřít před zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce I/34 Česká Bělá, most ev. Č. 34-046 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů, který bude upravovat nový rozsah předmětu veřejné zakázky v souvislosti s odložením realizace stavebních objektů městysem Česká Bělá (viz. ZK-01-2012-09, př.1). Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 27 a § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaRada kraje usnesením 0170/04/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle materiálu RK-04-2012-60, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle materiálu ZK-01-2012-09, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 29. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz