Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-08

ZK-01-2012-08.doc  ZK-01-2012-08pr01.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíZK-01-2012-08
NázevDodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) má možnost díky vyškoleným pracovníkům, kteří mohou nabízet poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v doplňkové činnosti. Z tohoto důvodu je zapotřebí provést změnu zřizovací listiny KSÚSV, a to dodatkem zřizovací listiny, ve kterém bude doplněn obsah doplňkové činnosti o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství zpracoval návrh dodatku zřizovací listiny KSÚSV, který je přílohou materiálu ZK-01-2012-08, př. 1. Dodatek reaguje na výše uvedený požadavek vyplývající z možnosti nabízet poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v doplňkové činnosti.
StanoviskaRada kraje usnesením 0112/03/2012/RK ze dne 17. 1. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje:
schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2012-12, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-08, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz