Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-04

ZK-01-2012-04.doc  ZK-01-2012-04pr01.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíZK-01-2012-04
NázevZpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 4. čtvrtletí 2010 do konce roku 2011
Zpracoval L. Seidl
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuDle Organizačního řádu předkládá oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana v rámci samostatné působnosti Zastupitelstvu Kraje Vysočina pravidelnou roční zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období předcházejícího roku (dále jen zpráva o zahraniční spolupráci).
První zprávu o zahraniční spolupráci za období do dubna roku 2008 vzalo na vědomí Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0143/03/2008/ZK, druhou zprávu za rok 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009 vzalo na vědomí Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0317/05/2009/ZK. Usnesením 0455/06/2010/ZK vzalo zastupitelstvo kraje na vědomí prozatím poslední zprávu za období od 2. pololetí 2009 do 3. čtvrtletí roku 2010.
Návrh řešení Zpráva o zahraniční spolupráci zahrnuje, stejně jako v minulých letech, informace o partnerských regionech, kterými jsou spolková země Dolní Rakousko, region Champagne-Ardenne, Nitranský samosprávný kraj, Zakarpatská oblast Ukrajiny. Ve zprávě, která tvoří materiál ZK-01-2012-04, př. 1, naleznete rovněž informace o spolupráci s dalšími důležitými partnery v zahraničí.
Předkládaný materiál neobsahuje informace o činnosti Kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu - tyto informace jsou podávány samostatně a v častějších intervalech.
Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 4. čtvrtletí 2010 do konce roku 2011.
StanoviskaOdbor informatiky (OI)
Odbor informatiky (OI), tak jako v předcházejících letech, se i v roce 2011 podílel na mezinárodní spolupráci Kraje Vysočina zejména formou přípravy a realizace projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU. Konkrétně se jednalo o realizaci 5 projektů. Kromě těchto aktivit odbor aktivně vystupoval v mezinárodní asociaci Eris@, zejména pak formou propagace strategických projektů v zahraničí či pro nalezení přípravu aktivit OI v následujícím plánovacím období EU. V roce 2011 se dále rozvíjela úzká spolupráce s Tchaj-wanem. Odbor aktivně využívá služeb agentury EPMA pro speciální projektové aktivity. Nejaktivnější komunikace probíhá s těmito regiony či městy: Wales (Velká Británie), Tampere (Finsko), Athény (Řecko), Tchajpej (Tchaj-wan). Z důvodu vytížení projektových kapacit odboru informatiky není v současnosti připravován nový záměr.
Odbor regionálního rozvoje (ORR)
ORR spolupracuje se všemi partnerskými regiony Kraje Vysočina a aktivně vyhledává příležitosti ke spolupráci především na společných projektech (v uvedeném období ORR realizoval s naším partnerským regionem Dolní Rakousko projekty: MA-G 21, SEN, PRO 2013+, RECOM a připravil projekty Zdraví bez hranic a Dosažitelnost spojuje v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Projekty byly podpořeny a v uvedeném období partneři intenzivně připravovali zahájení realizace projektů). Další projekty jsou aktivně připravovány. Dále se ORR snaží rozvíjet spolupráci ve všech směrech, např. uspořádáním podnikatelských misí do partnerských regionů, apod. Rovněž v roce 2011 získaly podporu projekty RAILHUC a CEC5 v rámci INTERREG IVB, které ORR realizuje ve spolupráci s partnery z 8 států EU.
Odbor školství mládeže a sportu
Velice vítáme otevřenost kraje pro mezinárodní spolupráci. Pro oblast vzdělávání jsou poznatky a zkušenosti z aktivit organizovaných v rámci mezinárodní spolupráce velmi přínosné stejně jako navázané partnerské vztahy mezi jednotlivými školami a školskými zařízeními.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
OKPPCR v daném období zintensivnil spolupráci především s partnerským regionem Dolní Rakousko, a to díky zapojení téměř všech příspěvkových organizací na úseku kultury do projektu Porta culturae, který je zaměřen jak na výměnu a setkávání odborných pracovníků, tak i na aktivity se zaměřením na širokou veřejnost. OKPPCR se také podílí na přípravě výstavy se zaměřením na současné umění, která by se v lednu 2013 měla uskutečnit ve výstavních prostorách Ausstellungsbrücke v St. Pölten.
Rada kraje Vysočina
Rada kraje usnesením 0173/04/2012/RK doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od čtvrtého čtvrtletí 2010 do konce roku 2011 dle materiálu RK-04-2012-31, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od čtvrtého čtvrtletí 2010 do konce roku 2011 dle materiálu ZK-01-2012-04, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín 29. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz