Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-62

RK-39-2011-62.doc  RK-39-2011-62pr01.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-39-2011-62
NázevVýstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval J. Bína, L. Hondlová, J. Kumpa, V. Švarcová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, může být ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytnuta odměna za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů. Rada Kraje Vysočina schválila na svém jednání dne 8. 2. 2011 usnesením č. 0209/06/2011/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina (dále též Pravidla ). Na základě těchto Pravidel, konkrétně článku 5, proběhlo v měsíci listopadu průběžné hodnocení naplňování stanovených kritérií jednotlivými řediteli příspěvkových organizací. Komplexní hodnocení ředitelů příspěvkových organizací za celé období se provede nejpozději do konce dubna následujícího roku. Hodnotila se jednotlivá kritéria včetně stanovení počtu bodů v subkritériích. Těmito kritériemi bylo finanční hospodaření, spolupráce se zřizovatelem, plnění právních povinností při zabezpečování sociálních služeb, plnění strategických cílů organizace a osobní rozvojové cíle a růst kvalifikace ředitele.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje stanovení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu
RK-39-2011-62, př. 1.
Výše odměny je u každého ředitele individuálně stanovena na základě průběžného vyhodnocení naplňování hodnotících kritérií vyplývajících z Pravidel. Hodnotící listy ředitelů jsou založeny na odboru sociálních věcí k případnému nahlédnutí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-39-2011-62, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 30. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz