Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-57

RK-39-2011-57.doc  RK-39-2011-57pr01.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-39-2011-57
NázevUzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a o poskytnutí dotace s Radou seniorů České republiky, občanským sdružením
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením 0450/10/2011/RK rozhodla o poskytnutí dotace na činnost krajské rady seniorů, která je organizační složkou Rady seniorů České republiky, občanského sdružení. Poskytnutí a použití dotace bylo ošetřeno Smlouvou spolupráci a o poskytnutí dotace. Zástupci krajské rady seniorů konzultovali své náklady na odboru sociálních věcí, přičemž byla zjištěna potřeba změn některých ustanovení. Jde o ošetření postupu při proplácení nákladů na cestu zpět při úhradě cestovného účastníkům jednání. Dále se jedná o umožnění proplácení občerstvení pro účastníky jednání a vypuštění zákazu pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně vyšší než 3 000 Kč (na vybavení kanceláře). Tyto změny byly vloženy do dodatku smlouvy, který je připojen v materiálu RK-39-2011-57, př.1.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a o poskytnutí dotace s Radou seniorů České republiky, občanským sdružením, dle materiálu RK-39-2011-57, př. 1. Tímto způsobem bude umožněno financování všech nezbytných nákladů činnosti krajské rady seniorů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a o poskytnutí dotace s Radou seniorů České republiky, občanským sdružením, dle materiálu RK-39-2011-57, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 31. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz