Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-53

RK-39-2011-53.doc  RK-39-2011-53pr01.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-39-2011-53
NázevNájemní smlouva, využití stožáru T-Mobile, Svojkovice
Zpracoval R. Brychta
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV roce 2006 Kraj Vysočina vybudoval s finanční spoluúčastí tehdejšího Ministerstva informatiky a Broadbandového fondu ČR rádiovou přenosovou trasu Svojkovice - Ořechov - Telč, otevřenou síť SOMTNet-MAX . Jednotlivé body trasy jsou umístěny na pozemcích, stavbách různých vlastníků. Bod Telč má ve správě místní MěÚ, Ořechov Kraj Vysočina, Svojkovice občanské sdružení SOMTNET. Mezi Krajem Vysočina a občanským sdružením SOMTNET jsou uzavřeny smlouvy o zřízení a nájmu patřičných bodů se vzájemným započtením. V průběhu roku 2011 se ukázalo současné využití bodu Svojkovice jako problematické z následujících důvodů:
1. serverovna tohoto bodu je zcela zaplněna a není možné instalovat další technologie z důvodu nedostatku místa
2. stožár je zcela zaplněn anténami, nelze kapacitně navyšovat
3. technicky a organizačně problematické poskytování služeb otevřené sítě díky limitům bodu
Návrh řešení Vzhledem k výše zmíněným problémům navrhujeme umístit anténní technologie na blízký stožár ve Svojkovicích v majetku společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a zajistit nájemní smlouvu na nájem plochy stožáru. Stožár T-Mobile je vzdálen od stávajícího bodu cca 150m, nachází se v azimutu stávajícího spoje, má téměř stejnou nadm. výšku neboli funkčnost datového spoje je zaručena. Nejsou zde problémy s kapacitou. S přístupem taktéž není žádný problém, dostačuje nahlášení. Nájemné bylo spočteno na necelých 54 000 Kč vč. DPH/rok vč. Energií a pro rok 2012 je kryto provozním rozpočtem OI. Předpokladem je využití bodu na 2-4 roky. Během tohoto období předpokládáme realizaci nového spoje do Telče optickým vláknem.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu se společností T-Mobile Czech Republic a. s. na nájem ploch anténního stožáru ve Svojkovicích.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz