Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-51

RK-39-2011-51.doc  RK-39-2011-51pr01.pdf  RK-39-2011-51pr02.pdf  RK-39-2011-51pr03.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-39-2011-51
NázevFond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 00032.0126)
Zpracoval V. Prokop
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu Sportoviště 2011 byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Aeroklubem Chotěboř, Počátky 67, 583 01 Chotěboř smlouva o poskytnutí podpory na projekt Stanoviště AFIS s dobou realizace do 31. prosince 2011. Dne 2. 11. 2011 byla odboru školství, mládeže a sportu doručena žádost Aeroklubu Chotěboř o změnu smlouvy v části celkových nákladů na projekt z důvodu úspory vynaložených finanční prostředků na realizaci projektu. Žádost, ve které tělovýchovná jednota uvádí důvody, proč nemůže být projekt uskutečněn dle smluvních podmínek, je přílohou č. 1 materiálu RK-39-2011-51. Příloha č. 2 materiálu RK-39-2011-51 obsahuje předpokládaný rozpočet projektu předložený žadatelem.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-39-2011-51, př. 3.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje nedoporučuje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Odsouhlasení by se mohlo stát precedentní pro jakékoliv další případy, kdy žadatel není schopen uhradit v plné výši celkové náklady akce, ke kterým se ve smlouvě na základě žádosti o poskytnutí dotace zavázal. Žadatel by tak získal větší dotaci než na jakou má dle smlouvy nárok. Pokud jsou skutečné celkové náklady akce nižší, procentní výše dotace dle smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-39-2011-51, př. 3.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 29. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz