Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-48

RK-39-2011-48.doc  RK-39-2011-48pr01.doc  RK-39-2011-48pr02.doc  RK-39-2011-48pr03.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-39-2011-48
NázevOdměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
Zpracoval8 Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu pro: jednání rady kraje č. 39/2011 dne 29. 11. 2011 zpracovali: K. Látera, V. Zelený, M. Vaší
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší poskytnutí mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje přiznat odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na základě hodnocení úrovně výchovně - vzdělávací činnosti ve školním roce 2010/2011 dle bodů F - L stanovených ukazatelů. Návrhy výše odměn a jejich zdůvodnění tvoří přílohu č. 1 materiálu RK-39-2011-48. Stanovené ukazatele pro hodnocení tvoří přílohu č. 2 materiálu RK-39-2011-48.
V souvislosti s převodem zřizovatelských funkcí u dvou organizací doporučuje OŠMS odstupujícím ředitelům jako výraz uznání za dlouhodobou činnost přiznat mimořádnou odměnu dle přílohy č. 3 materiálu RK-39-2011-48. Za tímto účelem je navrženo rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaEkonomický odbor: Nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.
Odbor informatiky: Odměny jsou zaevidovány v systému eDotace - ID O00225.0001
a ID O00225.0002.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálů RK-39-2011-48, př. 1 a RK-39-2011-48, př. 3;
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3231 Základní umělecké školy o částku 13 500 Kč a § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku 13 500 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00038) o částku 27 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz škol a školských zařízení dle materiálu RK-39-2011-48, př. 3 za účelem výplaty odměn ředitelům.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín prosinec 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz