Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-44

RK-39-2011-44.doc  RK-39-2011-44pr01.doc  RK-39-2011-44pr02.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-39-2011-44
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Střední škola technická Žďár nad Sázavou
ZpracovalT. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Střední škola technická Žďár nad Sázavou o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu RK-39-2011-44, př. 1.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-39-2011-44, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Souhlasí s projektovým záměrem a podporuje jej.
Odbor ekonomický:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.
Odbor regionálního rozvoje:
Příspěvková organizace realizuje tyto projekty:
* Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0043
* Zvyšování kvality výuky v elektrotechnických oborech reg. č. CZ.1.07/1.1.36/01.0008
* Volnočasové aktivity pro udržení ohrožených žáků ve vzdělávacím systému reg. č. CZ.1.07/1.2.02/02.0004
a je partnerem projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0004
Z toho důvodu existuje riziko duplicitního financování projektových aktivit v rámci předloženého projektového záměru.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy technické Žďár nad Sázavou Moderní škola poskytuje kvalitnější vzdělávání dle materiálu RK-39-2011-44, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 16. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz