Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-38

RK-39-2011-38.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-39-2011-38
NázevZrušení usnesení č. 1821/37/2011/RK
Zpracoval Z. Čech, V. Říhová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se obrátil pan Rostislav Kovářík, pořadatel plesu, jehož celý výtěžek bude poukázán na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně, s žádostí o finanční podporu. Radou kraje byl na jednání dne 15. 11. 2011 projednán a usnesením č. 1821/37/2011/RK schválen finanční dar pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně, IČO 45333378, se sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, ve výši 5 000 Kč na úhradu nájmu kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě, kde ples proběhne. Dle vyjádření pořadatele plesu pana Rostislava Kováříka ze dne 21. 11. 2011 se však z důvodu malého počtu zájemců o vstupenky organizátor rozhodl ples nepořádat.
Návrh řešení Z důvodu zrušení pořádání výše uvedeného plesu, v jehož souvislosti byla finanční podpora schválena, se navrhuje usnesení rady kraje č. 1821/37/2011/RK ze dne 15. 11. 2011 zrušit.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 1821/37/2011/RK ze dne 15. 11. 2011.
Odpovědnost OSH, OE
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz