Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-23

RK-39-2011-23.doc  RK-39-2011-23pr01.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-39-2011-23
NázevŽádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Hadrava
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), obdržela nabídku na bezplatné vypůjčení pumpy pro dávkování enterální výživy od společnosti Nutricia, a. s. Nemocnice tuto pumpu hodlá využívat ke zkvalitnění péče poskytované pacientům interního oddělení. Tato výpůjčka není vázána na objem spotřebního materiálu. Odběr bude tvořen pouze objednávkami nemocnice. Smlouva o výpůjčce je uzavírána na dobu neurčitou.

Dle ustanovení čl. 2. odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 15. 9. 2009 č. 10/09 je příspěvková organizace oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat smlouvu o výpůjčce na majetek, který organizace potřebuje k zajištění účelu, ke kterému je zřízena, na dobu delší než jeden rok. Proto nemocnice požádala svého zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.

Smlouva o výpůjčce je uvedena v materiálu RK-39-2011-23, př. 1.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě souhlasit s výpůjčkou dlouhodobého majetku dle materiálu RK-39-2011-23, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dlouhodobého majetku dle materiálu RK-39-2011-23, př. 1.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace; OZ
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz