Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-20

RK-39-2011-20.doc  RK-39-2011-20pr01.xls
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-39-2011-20
NázevNávrh na změnu závazného ukazatele - limit prostředků na platy u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0849/18/2011/RK schválila rada kraje finanční a investiční plán na rok 2011 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, usnesením č. 0952/20/2011/RK rada kraje schválila finanční a investiční plán na rok 2011 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci. Usnesením č. 1574/32/2011/RK schválila rada kraje aktualizaci finančních a investičních plánů na rok 2011 pro všechna zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina.
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace a Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace zaslaly žádost o zvýšení závazného ukazatele - limitu prostředků na platy.
Návrh řešení V průběhu roku 2011 dochází k překročení schválené částky z důvodu zvýšení tarifních mezd lékařů. Část nárůstu mzdových prostředků je také dána přiznáním motivačních odměn zaměstnancům, které jsou vázány na úspory ve spotřebě léků a zdravotnického materiálu
a nákladů na vyžádanou péči. Zvýšený objem finančních prostředků je v případě nemocnic kryt úhradami od zdravotních pojišťoven a v případě Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, také ze zlepšeného výsledku hospodaření a úspor ve spotřebě materiálu. V případě Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, má na zvýšený objem finančních prostředků vliv otevření nových stanovišť, uzavření dohody o mimosoudním vyrovnání sporu o nevyplacené přestávky v práci.
Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit změnu závazného ukazatele - limit prostředků na platy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-39-2011-20, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický k materiálu nemá připomínky, dopady do rozpočtu kraje z titulu úpravy limitu prostředků na platy žádné nejsou.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na částku 312 320 tis. Kč;
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na částku 385 506 tis. Kč;
- Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na částku 145 000 tis. Kč
dle materiálu RK-39-2011-20, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz