Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-17

RK-39-2011-17.doc  RK-39-2011-17pr01.pdf  RK-39-2011-17pr02.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-39-2011-17
NázevPřenosné dětské dopravní hřiště - Darovací smlouva
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMěsto Havlíčkův Brod dopisem ze dne 20. října 2011 požádalo o zajištění Přenosného dětského dopravního hřiště (dále jen hřiště) a následné poskytnutí městu Havlíčkův Brod formou daru, dle materiálu RK-39-2011-17, př. 1. Hřiště bude využito k zajištění dopravní výchovy dětí. Hřiště přispěje ke zkvalitnění dopravní výchovy a tím zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Hřiště zajišťuje Kraj Vysočina a po jeho dodání bude předáno městu Havlíčkův Brod.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-39-2011-17, př. 2.
Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaOdbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00222.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-39-2011-17, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz