Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-12

RK-39-2011-12.doc  RK-39-2011-12pr01.doc  RK-39-2011-12pr02.doc  RK-39-2011-12pr03.doc  RK-39-2011-12pr04.doc  RK-39-2011-12pr05.doc  RK-39-2011-12pr06.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-39-2011-12
NázevSmlouvy o převodu investorství
Zpracoval I. Šedová, P. Novotný
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) zajistila vypracování projektové dokumentace na provedení stavby:
* III/3509 Cibotín - most ev. č. 3509-1 a rozhodnutí - stavební povolení
č. j. ST/424/2011/Ha ze dne 27. 4. 2011 vydané Městským úřadem Havlíčkův Brod
* II/345 Bílek - most ev. č. 345-008 a stavební povolení
č. j. MCH_5252/2011/ODaSH ze dne 12. 5. 2011 vydané Městským úřadem Chotěboř,
rozhodnutí č.j. MCH -5201/2011/ZP-3 ze dne 30. 5. 2011 vydané Městským úřadem Chotěboř, stavební povolení č.j. MCH_5255/2011/SU-19/330/IŠ ze dne 10. 5. 2011 vydané Městským úřadem Chotěboř
* III/34710 Josefodol - most ev. č. 34710-1 a rozhodnutí - stavební povolení
č. j. 2544/2011/OD-3S-Bá ze dne 21. 3. 2011 vydané Městským úřadem Světlá nad Sázavou
* III/35725 Křižánky - most ev.č. 35725-3 a souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 15. 8. 2011 č.j. MUNMNM/28580/2011-18 vydaným Městským úřadem Nové Město na Moravě
* II/360 Pikárec - rekonstrukce hráze a rozhodnutí - stavební povolení
č. j. ŽP/21473/2011/958/2011 - vrano ze dne 1. 7. 2011 vydané Městským úřadem Velké Meziříčí
* II/357 Strachujov - sanace násypu a nařízení k provedení nezbytných opatření Č.j. DSH/28401/2011/Ny vydaného Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem dne 8. 9. 2011

Jedná se o převod investorství mezi KSÚSV a Krajem Vysočina. Investorství zajišťuje Kraj Vysočina prostřednictvím Odboru dopravy a silničního hospodářství. Akce jsou financovány z rozpočtu kraje, příloha D2, investice v dopravě.

* Akci III/3509 Cibotín - most ev. č. 3509-1 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0284/04/2011/ZK.
Předmětem stavby je řešení havarijního stavu mostu v obci Cibotín. Stávající konstrukce mostu byla zbourána a nahrazena novým železobetonovým mostem o jednom poli. Součástí stavby je i rekonstrukce vozovky navazující na konstrukci mostu vč. úprav okolního terénu a rekonstrukce stávajícího propustku.
* Akci II/345 Bílek - most ev. č. 345-008 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0513/07/2010/ZK.
Předmětem stavby je rekonstrukce mostu přes řeku Doubravu v obci Bílek. Stávající konstrukce je zčásti ubourána a nahrazena novou nosnou konstrukcí mostu, kterou tvoří předpjatá železobetonová deska. Součástí stavby je vybudování opěrné zdi z důvodu provedení nového chodníku, přeložka vodovodu a kabelu O2. Stavba je prováděna na základě smlouvy o společném postupu prací v součinnosti s městem Chotěboř.
* Akci III/34710 Josefodol - most ev. č. 34710-1 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0284/04/2011/ZK.
Předmětem stavby je rekonstrukce mostu přes potok Sázavka na silnici III/34710. Stávající konstrukce mostu byla zbourána a nahrazena novým železobetonovým rámovým mostem o jednom poli. Součástí stavby je vybudování opěrné zdi, přeložka vodovodu a kabelu O2.
- Akci III/35725 Křižánky - most ev.č. 35725-3 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0284/04/2011/ZK.
Předmětem stavby je rekonstrukce mostu na silnici III/35725 přes bývalý náhon mezi obcemi Křižánky a Milovy. Základem opravy je úplné obnažení rubu stávající kamenné klenby a její zesílení samonosnou klenbou z monolitického železobetonu.
- Akci II/360 Pikárec - rekonstrukce hráze schválila rada kraje usnesením 1080/23/2011/RK.
Předmětem stavby je rekonstrukce silnice s rozšířením na hrázi rybníka. Konstrukce vozovky je z poloviny odbourána, provedena sanace hráze včetně rozšíření a provedena nová konstrukce silnice vč. nových živičných vrstev.
- Akci II/357 Strachujov - sanace násypu schválila rada kraje usnesením 1080/23/2011/RK.
Předmětem stavby je rekonstrukce silnice s rozšířením a se sanací svahu. Sanace svahu spočívá v realizaci nového vyztuženého zemního tělesa.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o převodu investorství ke stavbě:
* III/3509 Cibotín - most ev. č. 3509-1 dle materiálu RK-39-2011-12, př. 1
* II/345 Bílek - most ev. č. 345-008 dle materiálu RK-39-2011-12, př. 2
* III/34710 Josefodol - most ev. č. 34710-1 dle materiálu RK-39-2011-12, př. 3
* III/35725 Křižánky - most ev.č. 35725-3 dle materiálu RK-39-2011-12, př. 4
* II/360 Pikárec - rekonstrukce hráze dle materiálu RK-39-2011-12, př. 5
* II/357 Strachujov - sanace násypu dle materiálu RK-39-2011-12, př. 6
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě:
- III/3509 Cibotín - most ev. č. 3509-1 dle materiálu RK-39-2011-12, př. 1;
- II/345 Bílek - most ev. č. 345-008 dle materiálu RK-39-2011-12, př. 2;
- III/34710 Josefodol - most ev. č. 34710-1 dle materiálu RK-39-2011-12, př. 3;
- III/35725 Křižánky - most ev.č. 35725-3 dle materiálu RK-39-2011-12, př. 4;
- II/360 Pikárec - rekonstrukce hráze dle materiálu RK-39-2011-12, př. 5;
- II/357 Strachujov - sanace násypu dle materiálu RK-39-2011-12, př. 6.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz