Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-30upr1

RK-34-2011-30upr1.doc
Číslo materiálu30upr1
Číslo jednacíRK-34-2011-30upr1
NázevŽádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Hadrava
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice) má možnost přijmout od společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s. r. o. účelový dar ve výši
100.000 Kč na nákup 6 kusů elektrických nemocničních lůžek.
Darovací smlouva je uvedena v materiálu RK-34-2011-30, př. 1upr1. Vzhledem ke skutečnosti, že příspěvková organizace je oprávněna dle ustanovení § 27 odst. 5 bod b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabývat majetek darem pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, požádala nemocnice Radu Kraje Vysočina o vyslovení souhlasu s nabytím peněžního daru.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě souhlasit s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu
RK-34-2011-30, př. 1upr1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-34-2011-30, př. 1upr1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace;
Termín 30. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz