Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-68

RK-34-2011-68.doc  RK-34-2011-68pr01.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-34-2011-68
NázevZměny ve zřizovacích listinách
Zpracoval8 Změny ve zřizovacích listinách pro: jednání rady kraje č. 34/2011 dne 18. 10. 2011 zpracovali: Z. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší nové vymezení doplňkové činnosti, kterou jsou oprávněny provozovat příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-34-2011-68, př. 1. Na základě výsledků kontrol ve středních školách bylo doporučeno aktualizovat činnosti v doplňkové činnosti. V materiálu předkládáme dodatky zřizovacích listin aktualizované na činnosti, které příspěvkové organizace skutečně vykonávají a zároveň tak, aby byla tato činnost v souladu s nařízením č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností a zákonem č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů.
Zároveň OŠMS navrhuje aktualizovat platná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací ve své gesci novým názvem Kraje Vysočina.
Návrh řešení V materiálu RK-34-2011-68, př. 1 jsou předloženy návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-34-2011-68, př. 1;
* ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací v gesci OŠMS, ve znění všech dodatků, změnu ve všech článcích zřizovací listiny spočívající v nahrazení názvu Vysočina nebo označení kraj Vysočina názvem Kraj Vysočina .
Odpovědnost OŠMS
Termín do 15. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz