Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-63

RK-34-2011-63.doc  RK-34-2011-63pr01.pdf
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-34-2011-63
NázevSouhlas s uzavřením smlouvy
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (dále jen školské zařízení) o schválení poskytnutí výpůjček movitých věcí dle Zásad kraje Vysočina
o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina .
Dle těchto Zásad školské zařízení předložilo návrhy smluv o výpůjčce 2 ks notebooku Acer Extensa a 1 ks mobilního telefonu Nokia 5000. Jedná se o výpůjčku pro partnery projektu Příprava zavedení jazykové certifikace na ZŠ a SŠ Kraje Vysočina . Doba zapůjčení se sjednává do konce trvaní Smlouvy o partnerství pro výše uvedený projekt, tj. do 30. 8. 2016.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením smluv o výpůjčkách 2 ks notebooků a 1 ks mobilního telefonu dle materiálu RK-34-2011-63, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce dle materiálu RK-34-2011-63, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel organizace Vysočina Education
Termín 1. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz