Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-61

RK-34-2011-61.doc  RK-34-2011-61pr01.doc  RK-34-2011-61pr02.pdf  RK-34-2011-61pr03.doc  RK-34-2011-61pr04.xls  RK-34-2011-61pr05.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-34-2011-61
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION)
Zpracoval K. Ubr, M. Dolejská
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší podporu mezinárodního projektu zaměřeného na posílení informovanosti o hospodářském a pracovním prostředím na obou stranách hranice (Rakousko a Česko) ve školách.
Vysočina Education je finančním partnerem projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko (původní název projektu byl Ekonomika a škola - ECONET, v současné době požádal nositel projektu o změnu názvu na EDU.REGION, dále jen Projekt ). Vedoucím partnerem Projektu je dolnorakouská vzdělávací organizace NÖ Landesakademie. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13 (dále
OP AT-CZ ). Vysočina Education obdržela informaci o schválení Projektu (původní znění a český překlad jsou v materiálech RK-34-2011-61, př. 2 a RK-34-2011-61, př. 3.) a požádala o podporu formou bezúročné půjčky ve výši 2 350 000 Kč z rozpočtu kraje na předfinancování aktivit Projektu. Předpokládané cash flow Projektu je uvedeno v materiálu RK-34-2011-61, př. 4 a zohledňuje zkušenosti s lhůtami vyplácení prostředků z jiného projektu financovaného v rámci programu mezinárodní spolupráce.
Zapojení Vysočiny Education do Projektu a závazek na zajištění předfinancování a spolufinancování projednalo zastupitelstvo kraje na svém zasedání v únoru 2011 a přijalo usnesení 0057/01/2011/ZK (úplné znění usnesení je v materiálu RK-34-2011-61, př. 5). Součástí usnesení je mimo jiné záměr kraje poskytnout Vysočině Education v roce 2011 bezúročnou půjčku do výše 3 100 000 Kč za účelem předfinancování aktivit Projektu.
Návrh řešení V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 0057/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011 navrhuje OŠMS orgánům kraje poskytnout Vysočině Education bezúročnou půjčku (materiál RK-34-2011-61, př. 1) a provést rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 2 350 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání.
StanoviskaOdbor ekonomický: Nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky: Žádost byla zaevidována v systému eDotace ID O00059.0002.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavření Smlouvy o půjčce k realizaci projektu M00201 dle materiálu RK-34-2011-61, př. 1 s Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizaci za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou Education;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout půjčku ve výši 2 350 000 Kč Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČ 75140349, za účelem realizace projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko dle materiálu RK-34-2011-61, př. 1 za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou Education;
* schválit převod finančních prostředků ve výši 2 350 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí půjčky Vysočině Education na realizaci projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko .
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 30. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz