Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-50

RK-34-2011-50.doc  RK-34-2011-50pr01.doc  RK-34-2011-50pr02.doc  RK-34-2011-50pr03.doc  RK-34-2011-50pr04.doc  RK-34-2011-50pr05.doc  RK-34-2011-50pr06.doc  RK-34-2011-50pr07.doc  RK-34-2011-50pr08.doc  RK-34-2011-50pr09.doc  RK-34-2011-50pr10.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-34-2011-50
NázevZadání veřejné zakázky na poskytování vybrané služby sociální prevence - Provozování nízkoprahových zařízení v Kraji Vysočina IX.
Zpracoval E. Petráčková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz