Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-34

RK-34-2011-34.doc  RK-34-2011-34pr01.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-34-2011-34
NázevICT Standard - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Zpracoval M. Rojková, R. Brychta
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuDne 14. 12. 2010 byly usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0577/07/2010/ZK schváleny Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina pro rok 2011.
Usnesením č. 1568/32/2011/RK bylo 04. 10. 2011 rozhodnuto o podpoře 14 projektů, jedním z nich byl projekt Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov (dále SPŠ a SOU Pelhřimov), evidenční číslo žádosti ZZ00011.0053. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 11. 10. 2011, z důvodu administrativního pochybení však ve smlouvě byla uvedena částka nižší o 5 909 Kč. Z důvodu řádného nároku žadatele, který by byl neprávem krácen, navrhuje odbor informatiky Radě Kraje Vysočina vyhovět námitce SPŠ a SOU Pelhřimov a uzavřít Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytnutí dotace.
Návrh řešení Odbor informatiky Radě Kraje Vysočina vyhovět námitce SPŠ a SOU Pelhřimov a uzavřít Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytnutí dotace.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2011-34, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz