Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-12

RK-34-2011-12.doc  RK-34-2011-12pr01.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-34-2011-12
NázevNabytí pozemků v k. ú. Klanečná, Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Klanečná, Poděbaby a obci Havlíčkův Brod zastavěných silnicí III/34740
Při prováděném místním šetření v k. ú. Klanečná, Poděbaby a obci Havlíčkův Brod odbor majetkový zjistil, že pozemky par. č. 207/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2, par. č. 207/7 ostatní plocha, silnice o výměře 559 m2, par. č. 207/8 ostatní plocha, silnice o výměře 2 230 m2 a par. č. 207/9 ostatní plocha, silnice o výměře 1 711 m2 v k. ú. Klanečná a pozemek par. č. 542/15 ostatní plocha, silnice o výměře 516 m2 v k. ú. Poděbaby, všechny pozemky v obci Havlíčkův Brod jsou silničními pozemky (převážně krajnice) - součást krajské silnice III/34740. Z tohoto důvodu je potřeba uvedené pozemky majetkoprávně vypořádat, tj. aby vlastník silnice byl i vlastníkem pozemků dotčených touto silnicí
Návrh řešení Odbor majetkový vzhledem k výše uvedenému navrhuje požádat město Havlíčkův Brod o bezúplatný převod těchto pozemků. Převodem dojde ke sjednocení vlastnického vztahu, kdy vlastník silnice se stane i vlastníkem pozemků pod silnicí. Bezúplatný převod je navrhován z důvodu vzájemnosti, neboť Kraj Vysočina vyřizuje případné požadavky města Havlíčkův Brod na převod pozemků rovněž bezúplatně. V případě, že dojde k převodu budou pozemky dodatkem zřizovací listiny svěřeny k hospodaření příspěvkové organizaci kraje KSÚSV. Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zahájit s městem jednání o bezúplatném převodu pozemků a doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o přijetí daru těchto pozemků.
StanoviskaS převodem pozemků souhlasí KSÚS Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod i odvětvový odbor.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s městem Havlíčkův Brod o bezúplatném převodu pozemků par. č. 207/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2, par. č. 207/7 ostatní plocha, silnice o výměře 559 m2, par. č. 207/8 ostatní plocha, silnice o výměře 2 230 m2 a par. č. 207/9 ostatní plocha, silnice o výměře 1 711 m2 v k. ú. Klanečná a pozemek par. č. 542/15 ostatní plocha, silnice o výměře 516 m2 v k. ú. Poděbaby, všechny pozemky v obci Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 207/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2, par. č. 207/7 ostatní plocha, silnice o výměře 559 m2, par. č. 207/8 ostatní plocha, silnice o výměře 2 230 m2 a par. č. 207/9 ostatní plocha, silnice o výměře 1 711 m2 v k. ú. Klanečná a pozemek par. č. 542/15 ostatní plocha, silnice o výměře 516 m2 v k. ú. Poděbaby, všechny pozemky v obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín listopad 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz