Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-09

RK-34-2011-09.doc  RK-34-2011-09pr01.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-34-2011-09
NázevNabytí pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o převody pozemků zastavěných silnicí v k. ú. a obci Horní Cerekev.
Na základě obnovy operátu v katastru nemovitostí provedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov jsou v katastru nemovitostí označeny pozemky par. č. 2608/13, par. č. 2608/14, par. č. 2608/15, par. č. 2608/16 a par. č. 2608/17, které jsou zastavěny silnici II/112. Pozemky jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov ve vlastnictví města Horní Cerekev na listu vlastnictví č. 10001.
Po předběžném projednání rozhodlo zastupitelstvo města Horní Cerekev darovat uvedené pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh řešení OM navrhuje nabýt pozemky par. č. 2608/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 185 m2, par. č. 2608/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2, par. č. 2608/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 163 m2, par. č. 2608/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 154 m2 a par. č. 2608/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina. Převodem uvedených pozemků bude sjednoceno vlastnictví pozemků a stavby silnice II/112. Dodatkem zřizovací listiny budou pozemky převedeny do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvo rozhodnout nabýt darem uvedené pozemky z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 2608/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 185 m2, par. č. 2608/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2, par. č. 2608/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 163 m2, par. č. 2608/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 154 m2 a par. č. 2608/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. listopadu 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz