Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-30upr1

RK-28-2011-30upr1.doc
Číslo materiálu30upr1
Číslo jednacíRK-28-2011-30upr1
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení rozpočtového opatření na kapitole Doprava k zajištění realizace inteligentních dopravních systémů (inteligentní semafory). V měsíci červenci byla pozvána k jednání města Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Na jednání dne 19. července 2011 byli zástupci výše uvedených měst požádáni o informaci, zda mají zájem o osazení inteligentních semaforů (dále jen ITS) na území svého města. Rozpočtové opatření na kapitole Doprava je nutné pro následné vypsání veřejné zakázky na realizaci ITS ve městech, která projevila zájem dle materiálu RK-28-2011-30, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit:
- rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva na vypsání veřejné zakázky na realizaci ITS ve městech dle materiálu RK-28-2011-30, př. 1. o částku
3 000 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor navrhuje řešit finanční krytí inteligentních dopravních systémů rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Doprava, a to z úspor vzniklých vysoutěžením nižších dodavatelských cen u dopravních akcí zařazených v příloze D2. Na základě výše uvedeného ekonomický odbor navrhuje schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava spočívajícího ve snížení § 2212 Silnice, přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 3 000 000 Kč při současném zvýšení § 2212 Silnice o částku 3 000 000 Kč na realizaci ITS ve městech.
Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 24. 8. 2011 činí 34 662 tis. Kč. Usnesením č. 1388/27/2011/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení materiál s požadavkem na čerpání položky Nespecifikovaná rezerva ve výši 10 000 tis. Kč (kapitola Sociální věci). V případě schválení tohoto požadavku a požadavku ve výši 3 000 tis. Kč z tohoto materiálu bude stav položky Nespecifikovaná rezerva činit 21 662 tis. Kč. Schválený rozpočet položky Nespecifikovaná rezerva pro rok 2011 byl 205 000 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) při současném zvýšení výdajů (kapitola Doprava, § 2212 - Silnice) o částku 3 000 000 Kč na vypsání veřejné zakázky na realizaci ITS ve městech, dle materiálu RK-28-2011-30, př. 1.
OdpovědnostODSH, OE
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz