Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-35

RK-28-2011-35.doc  RK-28-2011-35pr01.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-28-2011-35
NázevNávrh na poskytnutí finančního daru
Zpracoval R. Krupičková
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuDne 14. 6. 2011 se ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice narodila paní Monice Dlouhé trojčata. Rodina žije a má trvalý pobyt na území Kraje Vysočina v obci Rokytno u Nového Města na Moravě.
Návrh řešení Navrhujeme poskytnout paní Monice Dlouhé, matce trojčat, finanční dar ve výši 5 000 Kč. Rodině popřeje k této významné události osobně hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek dne 14. 9. 2011.
Poskytnutí finančního daru proběhne na základě darovací smlouvy (RK-28-2011-35, př.1). Částka bude čerpána z rozpočtové kapitoly Zastupitelstvo kraje, položky 5492 Dary obyvatelstvu.
StanoviskaOdbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00036.0007.
Ekonomický odbor nemá připomínky.
Oddělení právní nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout finanční dar Monice Dlouhé, matce trojčat narozených 14. 6. 2011 ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice dle materiálu RK-28-2011-35, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 14. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz