Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-34

RK-28-2011-34.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-28-2011-34
NázevÚčast Kraje Vysočina na projektech spolupráce s kantony v Bosně a Hercegovině
Zpracoval M. Richtová Tomšů
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se telefonicky obrátilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV ČR) s dotazem, který se týká možného zapojení Kraje Vysočina do spolupráce s kantony v Bosně a Hercegovině. Bosna a Hercegovina je prioritní oblastí zahraniční politiky České republiky v oblasti Balkánu. Z tohoto důvodu hodlá MZV ČR v příštích letech vyčlenit finanční prostředky na projekty, které by se týkaly předávání zkušeností českých krajů se vstupem do Evropské unie kantonům v Bosně a Hercegovině. V případě zájmu českých krajů kantony v Bosně a Hercegovině definují prioritní oblasti, na jejichž základě MZV ČR prostřednictvím České rozvojové agentury vypíše grantové programy.
Podpořené projekty budou financovány Českou rozvojovou agenturou.
Nejedná se o uzavření partnerství s kantony v Bosně a Hercegovině.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedenému navrhuje Odbor sekretariátu hejtmana radě kraje projednat možné zapojení Kraje Vysočina do projektů týkajících se předávání zkušeností kraje se vstupem do Evropské unie kantonům v Bosně a Hercegovině.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje: Odbor regionálního rozvoje souhlasí s navrženým usnesením. Kraj Vysočina má již zkušenosti s obdobným typem projektů např. pro oblast Zakarpatské oblasti Ukrajiny financovaných z EHP Norska. Zkušenosti z takto realizovaných projektů lze využít k rozvojovým aktivitám kraje např. v oblasti školství, kultury či podnikatelského sektoru. Konkrétní zvážení přípravy a zapojení se do projektů bude záviset na nastavení grantového programu ze strany MZV ČR.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
možnost zapojení Kraje Vysočina do projektů týkajících se předávání zkušeností kraje se vstupem do Evropské unie kantonům v Bosně a Hercegovině.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz