Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-33

RK-28-2011-33.doc  RK-28-2011-33pr01.doc  RK-28-2011-33pr02.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-28-2011-33
NázevPodstatná změna projektu Kvalita 09
Zpracoval I. Fryšová, B. Šprynarová
Předkládá M. Černý, I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení podstatné změny projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00004 (dále jen Kvalita 09 ) a schválení prohlášení k 2. monitorovací zprávě tohoto projektu, který je realizován Krajem Vysočina v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Usnesením č. 0716/16/2011/RK dne 3. 5. 2011 Rada kraje Vysočina prohlásila skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2011-20, př. 1, RK-16-2011-20, př. 2 a RK-16-2011-20, př. 5 (Rada kraje bere na vědomí informace uvedené v 2. monitorovací zprávě v rámci realizace projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - KVALITA09 dle materiálů RK-16-2011-20, př. 1, RK-16-2011-20, př. 2, RK-16-2011-20, př. 3, RK-16-2011-20, př. 4, RK-16-2011-20, př. 5 a RK-16-2011-20, př. 6; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálech RK-16-2011-20, př. 1, RK-16-2011-20, př. 2 a RK-16-2011-20, př. 5; rozhoduje podat žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálu RK-16-2011-20, př. 6; ukládá odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálu RK-16-2011-20, př. 6 na Ministerstvo vnitra ČR) k 2. monitorovací zprávě projektu Kvalita 09. Řídící orgán, kterým je Ministerstvo vnitra ČR (dále jen řídící orgán ) při kontrole 2. monitorovací zprávy požaduje doplnění formálních úprav části monitorovací zprávy a doplnění popisu nepodstatné změny projektu, viz. materiál RK-28-2011-33, př.1.
Při realizaci aktivity č. 1 (Revize metodiky projektového řízení) projektu v rámci 3. monitorovacího období realizační tým dospěl k závěru, že pro projektové řízení v rámci krajského úřadu je nutné vyvinout SW dle specifických potřeb kraje a správy duševního vlastnictví ve vlastnictví kraje. Z tohoto důvodu je nutné požádat řídící orgán o podstatnou změnu projektu, tj. nedojde k aktualizaci a přepracování komerčního produktu, ale bude vyvinut SW ve vlastnictví kraje, viz materiál RK-28-2011-33, př. 2. Výstupy projektu zůstávají zachovány.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2011-33, př. 1., schválit podstatnou změnu projetu dle materiálu RK-28-2011-33, př. 2. a uložit ORR předložit žádost o podstatnou změnu projektu a upravenou 2. monitorovací zprávu projektu na řídící orgán.
Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení, ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s navrženou změnou projektu.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2011-33, př. 1;
schvaluje
podstatnou změnu projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00004 dle přílohy RK-28-2011-33, př. 2;
ukládá
odbor regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu projektu a upravenou 2. monitorovací zprávu projektu na Ministerstvo vnitra CR.
Odpovědnost ORR
Termín 7. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz