Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-27

RK-28-2011-27.doc  RK-28-2011-27pr01.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-28-2011-27
NázevSmlouva o převodu investorství akce II/404 křiž. s II/602 Luka n. Jihlavou - Brtnice (křiž. II/405)
Zpracoval J. Žákovský
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV ) zajistila vypracování projektové dokumentace a přípravu stavební akce II/404 křiž. s II/602 Luka n. Jihlavou - Brtnice (křiž. II/405) , včetně souhlasu k provedení stavebních úprav č.j. MMJ/OD/20167/2010, 148861/2010/MMJ, vydaného dne 3. 1. 2011 Magistrátem města Jihlavy.
Vlastní realizaci a výkon investorství bude zajišťovat Kraj Vysočina prostřednictvím Odboru dopravy a silničního hospodářství.
Stavební akce II/404 křiž. s II/602 Luka n. Jihlavou - Brtnice (křiž. II/405) je plánována k financování z prostředků ROP Jihovýchod.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o převodu investorství ke stavbě: II/404 křiž. s II/602 Luka n. Jihlavou - Brtnice (křiž. II/405) .
Smlouva o převodu investorství je přílohou materiálu RK-28-2011-27, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě: II/404 křiž. s II/602 Luka n. Jihlavou - Brtnice (křiž. II/405) dle materiálu RK-28-2011-27, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz