Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-22

RK-28-2011-22.doc  RK-28-2011-22pr01.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-28-2011-22
NázevUdělení bronzové pamětní medaile Kraje Vysočina za rozvoj a uchování tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina
Zpracoval L. Novotná
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuPředložený materiál informuje Radu Kraje Vysočina o připravovaném setkání hejtmana kraje s řediteli folklorních festivalů, organizátory významných folklorních aktivit v kraji a zástupci festivalových měst a obcí, které se uskuteční za účasti Zdeňka Pšenici, předsedy Folklorního sdružení České republiky, v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 12. září 2011.
Při této příležitosti předá hejtman kraje bronzovou pamětní medaili Kraje Vysočina panu Miloslavu Brtníkovi za celoživotní přínos pro rozvoj a uchování tradiční lidové kultury a za propagaci a popularizaci Horácka, viz RK-28-2011-22, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o udělení bronzové pamětní medaile Kraje Vysočina panu Miloslavu Brtníkovi za celoživotní přínos pro rozvoj a uchování tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina a za propagaci a popularizaci Horácka při příležitosti setkání hejtmana kraje s řediteli folklorních festivalů, organizátory významných folklorních aktivit v kraji a zástupci festivalových měst a obcí v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 12. září 2011.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana:
Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
udělení bronzové pamětní medaile Kraje Vysočina panu Miloslavu Brtníkovi za celoživotní přínos pro rozvoj a uchování tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina a za propagaci a popularizaci Horácka.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz