Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-50

RK-27-2011-50.doc  RK-27-2011-50pr01.pdf  RK-27-2011-50pr02.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-27-2011-50
NázevDodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu Biodiverzita-PR Údolí Brtnice v rámci projektu Biodiverzita
Zpracoval M. Brom
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu znění Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Biodiverzita-PR Údolí Brtnice (dále jen smlouva o spolupráci ) uzavřenou v rámci projektu na ochranu přírody Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita . Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Z. Brabencem a L. Brabencovou (spoluvlastníky pozemků p. č. KN 58/1, KN 35/18 v k. ú. Přímělkov dotčených akcí Biodiverzita-PR Údolí Brtnice , oba bydlištěm v obci Přímělkov č. p. 33, 588 22 Brtnice) může být změněna jen formou písemného dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci.
Smlouva o partnerství (viz RK-27-2011-50, př. č. 1) byla uzavřena dne 12. července 2011 (registrace pod ID: 55459/2011) za účelem realizace akce Biodiverzita-PR Údolí Brtnice , získání finančních prostředků na spolufinancování z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále též OPŽP ) a zajištění min. 10leté udržitelnosti.
Dne 4. srpna 2011 informovali Z. Brabenec a L. Brabencová o svých obavách z neurčitosti znění čl. 3 odst. 2 jimi podepsané smlouvy o spolupráci a možnostech různé interpretace textu. Požádali proto odbor životního prostředí o změnu znění smlouvy o spolupráci formou dodatku č. 1.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje vyhovět žádosti Z. Brabence a L. Brabencové (oba bydlištěm v obci Přímělkov č. p. 33, 588 22 Brtnice) a uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-27-2011-50, př. 2.
Odbor životního prostředí návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci prodiskutoval se Z. Brabencem a L. Brabencovou a obě osoby se zněním návrhu dodatku smlouvy souhlasí.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci pro akci Biodiverzita-PR Údolí Brtnice v rámci projektu Biodiverzita dle materiálu RK-27-2011-50, př. 2.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 15. 09. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz