Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-47

RK-27-2011-47.doc  RK-27-2011-47pr01.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-27-2011-47
NázevŽádost obce Přibyslavice o poskytnutí dotace na výměnu vodovodního řadu
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuObec Přibyslavice požádala dne 1. 7. 2011 Kraj Vysočina o poskytnutí dotace na výměnu vodovodního řadu související s investiční akcí Kanalizace Přibyslavice - II. etapa . V několika úsecích došlo k souběhu stavby kanalizace se stávajícím vodovodním řadem, který byl již ve velmi špatném stavu, takže obec Přibyslavice byla nucena provést jeho výměnu. Žádost je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje rozhodnout neposkytnout dotaci obci Přibyslavice z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu vodovodního řadu.
Kraj Vysočina nemá samostatný dotační titul na podporu výstavby a obnovy vodovodů pro veřejnou potřebu v obcích na území kraje. Podporu realizace staveb vodních děl určených k zásobování pitnou vodou kraj řeší pouze spolufinancováním ve výši 10 % nákladů staveb zařazených do příslušného dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II . Zároveň je odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství názoru, že v daném případě není splněno žádné z kritérií stanovených Kritérii pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.

Materiál byl projednán s příslušným složkovým radním Ing. Josefem Matějkem.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci obci Přibyslavice z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu vodovodního řadu.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz