Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-33

RK-27-2011-33.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-27-2011-33
NázevZměna usnesení 0090/02/2010/ZK -nabytí pozemku v k. ú. Kunemil
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu převodce pozemku zastavěného silnicí do vlastnictví kraje.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0090/02/2010/ZK rozhodlo mimo jiné nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2004 ostatní plocha, silnice o výměře 2087 m2 v k. ú. a obci Kunemil z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina.
Bezúplatné převedení pozemku do vlastnictví kraje mělo být dle sdělení PF ČR reálné a bezproblémové. V měsíci červenci tohoto roku sdělil PF ČR odboru majetkovému, že správa tohoto pozemku PF ČR nenáleží neboť předmětný pozemek byl zastavěn silnicí III/3478 před dnem 24. 6. 1991, tj. před účinností zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Zaslaným sdělením byl odbor majetkový současně informován o uzavření souhlasného prohlášení a tím i převodu pozemku do hospodaření ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tímto pak došlo k rozporu mezi vlastnickou osobou deklarovanou v usnesení a nyní v katastru nemovitostí vedeného katastrálním úřadem.
Návrh řešení OM navrhuje provést změnu usnesení tak, že v části usnesení 0090/02/2010/ZK zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2004 ostatní plocha, silnice o výměře 2087 m2 v k. ú. a obci Kunemil z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina se Pozemkový fond České Republiky - osoby vykonávající správu nahradí právnickou osobou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových příslušného k hospodaření s tímto pozemkem. Zbylý text usnesení zůstane beze změn. Darovací smlouva není předkládána, neboť se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nahradit údaj původní právnické osoby údajem právnické osoby, která je v této době vedena na listu vlastnictví.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0090/02/2010/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2004 ostatní plocha, silnice o výměře 2087 m2 v k. ú. a obci Kunemil z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví kraje Vysočina
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2004 ostatní plocha, silnice o výměře 2087 m2 v k. ú. a obci Kunemil z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín září 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz