Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-31

RK-27-2011-31.doc  RK-27-2011-31pr01.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-27-2011-31
NázevPředání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání pozemků nabytých do vlastnictví kraje k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Kraj Vysočina je investorem stavby II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov . Před zahájením stavby proběhlo s vlastníky zastavěných pozemků jejich majetkoprávní vypořádání. V současné době jsou vykoupené pozemky v katastrálních územích Týn u Třebíče, Třebíč a Pocoucov vedeny na majetkových účtech Kraje Vysočina.
Návrh řešení Nemovitosti je třeba vyvést z majetkových účtů kraje a předat je k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se pozemky pod stavbou II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov v rozsahu dle materiálu RK-27-2011-31, př. 1 předají do hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2011-31, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz