Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-20

RK-27-2011-20.doc  RK-27-2011-20pr01.doc  RK-27-2011-20pr02.doc  RK-27-2011-20pr03.doc  RK-27-2011-20pr04.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-27-2011-20
NázevZměny ve zřizovacích listinách
Zpracoval0 Změny ve zřizovacích listinách pro: jednání rady kraje č. 27/2011 dne 30. 8. 2011 zpracovali: Z. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší úpravu předmětu činnosti a vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace. Příspěvkové organizace s názvem Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 a Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, měly ve školském rejstříku zařazen přípravný stupeň základní školy speciální, jako školské zařízení. Vyhláškou 436/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních je zrušen přípravný stupeň základní školy speciální jako školské zařízení, povinnost vedení ve školském rejstříku končí s účinností od 1. 9. 2011. Přípravný stupeň základní školy speciální v současnosti legalizuje vyšší právní norma školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění novely č. 49/2009 Sb., a to nově koncipovaným § 48a odst. 1 až 3. Nejedná se již o školské účelové zařízení, ale o třídy přípravného stupně základní školy speciální (ve všech ZŠ je zařazen obor Základní škola speciální ), analogické přípravným třídám základní školy (§ 47) již uváděného školského zákona. Děti z tříd přípravného stupně ZŠ speciální jsou žáky příslušné školy, mohou využívat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně, což za minulé právní úpravy nebylo možné. Ve školském rejstříku je proveden výmaz přípravného stupně základní školy speciální u všech jmenovaných příspěvkových organizací s účinností od 1. 9. 2011. Tato změna se musí promítnout i ve zřizovacích listinách. Zároveň nově vymezujeme doplňkovou činnost, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace a dáváme ji do souladu s novým živnostenským zákonem.
Návrh řešení V materiálu RK-27-2011-20, př. 1 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy speciální a Praktické školy Černovice obsahující změnu textu předmětu činnosti zřizovací listiny;
V materiálu RK-27-2011-20, př. 2 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy a Praktické školy Chotěboř obsahující změnu textu předmětu činnosti a přílohy č. 3 zřizovací listiny;
V materiálu RK-27-2011-20, př. 3 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 obsahující změnu textu předmětu činnosti a přílohy č. 3 zřizovací listiny;
V materiálu RK-27-2011-20, př. 4 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí obsahující změnu textu předmětu činnosti zřizovací listiny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola speciální a Praktická škola Černovice dle materiálu RK-27-2011-20, př. 1;
Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Chotěboř dle materiálu RK-27-2011-20, př. 2;
Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 dle materiálu RK-27-2011-20, př. 3;
Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí dle materiálu RK-27-2011-20, př. 4.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 14. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz