Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-11

RK-27-2011-11.doc  RK-27-2011-11pr01.pdf  RK-27-2011-11pr02.doc  RK-27-2011-11pr03.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-27-2011-11
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu realizace kurzu pro zdravotně postižené řidiče z Kraje Vysočina
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa OSV se obrátilo Občanské sdružení Paraplegici Vysočina, IČO: 22673270, se sídlem Nad Plovárnou 10, Jihlava, se žádostí o poskytnutí dotace na podporu realizace kurzu pro zdravotně postižené řidiče z Kraje Vysočina (příloha č. 1).
Předmětem činnosti sdružení je pomoc při integraci osob s poškozenou míchou do občanské společnosti, uchování a zlepšování zdravotního stavu a sociálního postavení občanů imobilních po poranění míchy, dosažení jejich kvalitního, nezávislého, aktivního života, rovnosti práv, možností a příležitostí ve společnosti, koordinace dobrovolné činnosti zaměřené na integraci osob s poškozenou míchou.
Kurz zdokonalovacího výcviku je určen pro řidiče - vozíčkáře s přerušenou míchou, kteří sami řídí vozidlo a jejich asistenty, řidiče z Kraje Vysočina. Kurz se bude konat ve spolupráci s Autoškolou Musil Jihlava a se Základní školou speciální na autocvičišti bezpečné jízdy Autoškoly Musil.
Občanské sdružení Paraplegici Vysočina chce tímto kurzem přispět k vyšší bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích pro výše uvedenou skupinu občanů, kteří nemají se svými speciálně upravenými auty na ruční řízení možnost si vyzkoušet různé krizové situace, které mohou v běžném provozu nastat, zvláště v nadcházejícím zimním období. Kurz se uskutečnil již v loňském roce a zúčastnilo se ho 8 vozíčkářů spolu se svými asistenty z okresů celého Kraje Vysočina. Kurz byl zúčastněnými hodnocen velmi kladně a vyjádřeno přání jeho pokračování v dalším roce.
Poskytnutí dotace bude řešeno v rámci kapitoly Sociální věci.
Návrh řešení Doporučujeme poskytnutí dotace Občanskému sdružení Paraplegici Vysočina, IČO: 22673270, se sídlem Nad Plovárnou 10, Jihlava, z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu realizace kurzu pro zdravotně postižené řidiče v celkové výši do 15 000 Kč. Dotace bude vyplacena až po realizaci akce na základě skutečných nákladů prokázaných fakturou od dodavatele kurzu a nepřesáhne maximální výši dotace 15 000 Kč.
Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou o poskytnutí dotace, jejíž vzor je uveden v materiálu RK-27-2011-11, př. 2.
Za účelem poskytnutí dotace navrhujeme schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 15 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 15 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00154 (příloha č. 3).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 15 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 15 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, Občanskému sdružení Paraplegici Vysočina, IČO: 22673270, na podporu realizace kurzu pro zdravotně postižené řidiče v celkové výši 15 000 Kč dle materiálu
RK-27-2011-11, př. 2.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 15. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz