Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-09

RK-27-2011-09.doc  RK-27-2011-09pr01.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-27-2011-09
NázevUdělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
Zpracoval I. Doležalová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 21. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě a zároveň doporučuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí finančního daru autorovi a nakladateli knihy, která bude nejvýše bodově hodnocena odbornou porotou.
Podzimní knižní veletrh se v Havlíčkově Brodě koná od roku 1991. Jeho prvotním cílem bylo zprostředkování kontaktů mezi novými nakladatelstvími a knihkupci. Tyto odborné kontakty a kontrakty jsou dodnes důležitou součástí veletrhu. Druhým důležitým momentem je velká účast malých a začínajících i exkluzivněji zaměřených nakladatelů, díky nimž se Podzimní knižní veletrh stal nejširší přehlídkou současné české knižní produkce. V průběhu let se k Podzimnímu knižnímu veletrhu přidružilo mnoho doprovodných programů pořádaných kulturními institucemi nejen z Havlíčkova Brodu. Od roku 2000 je v rámci konání knižního veletrhu pořádána řada autogramiád a autorských čtení mnoha významných českých spisovatelů. V současnosti patří Podzimní knižní veletrh k největším knižním veletrhům v České republice a má dobré jméno jak v odborných kruzích, tak i mezi čtenáři. V Havlíčkově Brodě vystavuje každoročně své knihy přibližně 180 nakladatelů. V loňském roce navštívilo veletrh cca 16 000 návštěvníků, v bohatém doprovodném programu vystoupilo více než 50 známých českých spisovatelů a spisovatelek a dalších významných osobností.
Letošní ročník Podzimního knižního veletrhu se uskuteční v termínu 21. a 22. října 2011 a budou zde udělovány ceny za nejkrásnější knihy v těchto kategoriích: Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, Cena města Havlíkův Brod za nejkrásnější knihu veletrhu, Cena Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za nejkrásnější dětskou knihu. Knihy k ocenění bude vybírat porota, složená z odborných pracovníků kulturních organizací Kraje Vysočina, a to formou bodového hodnocení knih zaslaných do soutěže. V letošním roce bude jejím čestným předsedou spisovatel Arnošt Goldflam. Ceny za nejkrásnější knihy 21. Podzimního knižního veletrhu budou vyhlášeny na slavnostním večeru v první den veletrhu v pátek 21. října 2011 ve 20 hodin v Havlíčkově Brodě v sále Staré radnice. Nad výše uvedenou soutěží převzal záštitu hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje udělit v rámci konaného 21. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny a doporučuje radě kraje poskytnout finanční dar ve výši 30 tis. Kč autorovi a 30 tis. Kč nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny. Cena je určena knihám, které jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky. Finanční dar bude poskytnut na základě vzorové darovací smlouvy (RK-27-2011-09, př. 1). Udělení ceny kraje proběhne dne 21. října 2011 při slavnostním vyhlášení nejkrásnějších knih veletrhu. Finanční prostředky spojené udělením Ceny Kraje Vysočina v rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2011.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 je na kapitole Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury na Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou knihu uvažováno s finanční částkou 60 tis. Kč.
Odbor informatiky: Poskytnutí daru je zaevidováno v systému eDotace - ID O00153.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 21. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-27-2011-09, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 21. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz