Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-06

RK-27-2011-06.doc  RK-27-2011-06pr01.doc  RK-27-2011-06pr02.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-27-2011-06
NázevMA-G 21 - Smlouvy o výpůjčce
Zpracoval M. Fous
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv o výpůjčce bannerů s 26 realizátory MA21 v Kraji Vysočina. Výčet realizátorů je obsahem materiálu RK-27-2011-06, př. 2. Předmětem smluv o výpůjčce jsou rolovací bannery pořízené v rámci projektu MA-G 21 Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku spolufinancovaného z Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 -2013 (dále jen OP AT-CZ ).
Realizátoři MA 21 jsou jednou z hlavních cílových skupin projektu. Všichni se potýkají s nízkou informovaností veřejnosti a organizací podnikatelského a neziskového sektoru ve svých spádových územích o této problematice. Bannery jsou jedním z možných způsobů prezentace, který využívají i obce v Dolním Rakousku. Na základě poptávky bylo vytvořeno 26 bannerů pro realizátory MA21 a 4 bannery pro partnery projektu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-27-2011-06, př. 1 s realizátory MA21 v Kraji Vysočina uvedenými v materiálu RK-27-2011-06, př. 2.

Dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je radě kraje vyhrazeno rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce.
StanoviskaOddělení hospodářské správy souhlasí s návrhem usnensení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-27-2011-06, př. 1 s realizátory MA21 v Kraji Vysočina uvedenými v materiálu RK-27-2011-06, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz