Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-04

RK-27-2011-04.doc  RK-27-2011-04pr01.pdf  RK-27-2011-04pr02.doc  RK-27-2011-04pr03.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-27-2011-04
NázevŽádost o schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce dlouhodobého majetku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Hadrava
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina schválila usnesením č. 0524/11/2011/RK mimo jiné smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací (dále jen nemocnice) a společností ROCHE, s. r. o. předmětem smlouvy je zapůjčení přístrojů pro oddělení klinické biochemie. Tato smlouva je uvedena v materiálu RK-27-2011-04, př. 1.

Nemocnice a společnost ROCHE, s. r. o. se dohodly na zapůjčení dalšího vybavení pro oddělení klinické biochemie, konkrétně na mrazícím zařízení pro mrazení vzorků a dvou kusech klimatizačních jednotek k chlazení již zapůjčených analyzátorů, zapůjčení těchto přístrojů není vázáno odběrem spotřebního materiálu. Čestná prohlášení nemocnice je uvedeno v materiálu RK-27-2011-04, př. 3. Jedná se o nové zařízení potřebné k vybavení oddělení klinické biochemie. Běžná pořizovací cena tohoto vybavení činí zhruba Kč 150 000,-. Výpůjčka vybavení je řešena dodatkem ke stávající smlouvě, tento dodatek je uveden v materiálu RK-27-2011-04, př. 2. Dodatek upravuje znění původní smlouvy pouze v článku I., ve kterém je uveden předmět výpůjčky. Ostatní ustanovení již schválené smlouvy zůstávají beze změny.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě vyslovit souhlas s dodatkem ke smlouvě o výpůjčce dlouhodobého majetku.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s dodatkem ke smlouvě o výpůjčce dlouhodobého majetku dle materiálu RK-27-2011-04, př. 2.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace; odbor zdravotnictví
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz