Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-54

RK-03-2010-54.doc  RK-03-2010-54pr1.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-03-2010-54
NázevPlán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
Zpracoval M. Vystrčil
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008, konaného dne 17. 12. 2008, byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva kraje Vysočina č. 01/09 ze dne 10. 03. 2009 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo kraje.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválení Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-03-2010-54, př. 1.
StanoviskaNa zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2009, konaného dne 01. 12. 2009 byl projednán návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010. Tento návrh bude předložen ke schválení na únorovém zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-03-2010-54, př. 1.
Odpovědnost předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz