Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-52

RK-03-2010-52.doc  RK-03-2010-52pr1.pdf  RK-03-2010-52pr2.pdf  RK-03-2010-52pr3.pdf  RK-03-2010-52pr4.pdf
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-03-2010-52
NázevZápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2009
Zpracoval D. Uchytilová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuDle § 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a schválených Pravidel kontrolní činnosti výborů, předkládá předseda výboru zápisy o provedených kontrolách zastupitelstvu kraje. Zápisy podepisují všichni členové kontrolní skupiny, kteří se kontroly zúčastnili, kontrolovaná osoba, jejíž pracovní činnosti se kontrola týkala a vedoucí kontrolované osoby. K zápisu z kontroly se připojí vyjádření vedoucího kontrolované osoby, případně osob, jejichž činnosti se kontrola týkala, k zjištěným nedostatkům.

Žádná z provedených kontrol nevedla kontrolní skupiny nebo následně kontrolní výbor k takovým závěrům, aby bylo nezbytné předložit zastupitelstvu kraje jakékoliv zásadní návrhy mimo pořad tohoto materiálu. Uplatnění doporučených závěrů se bude kontrolní výbor věnovat následně v dalším období.
Návrh řešení Kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu kraje v přílohách tohoto materiálu všechny zápisy o provedení kontroly v roce 2009.

Zápis o provedení kontroly č. 01/2009
Předmět kontroly:
Kontrola vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách v oblasti dopravy.

Zápis o provedení kontroly č. 02/2009
Předmět kontroly:
Kontrola plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury.

Zápis o provedení kontroly č. 03/2009
Předmět kontroly:
Kontrola plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích.

Zápis o provedení kontroly č. 04/2009
Předmět kontroly:
Kontrola systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály).

Pokud se k zjištěným nedostatkům vyjádřil vedoucí kontrolované osoby, případně zaměstnanec, jejichž činnosti se kontrola týkala, jsou tato vyjádření přiložena k příslušným zápisům.

Pracovní materiál - přílohy jednotlivých kontrolních akcí jsou uloženy v archivu u koordinátorky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2009, 2/2009, 3/2009 a 4/2009 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů
RK-03-2010-52, př. 1, RK-03-2010-52, př. 2, RK-03-2010-52, př. 3, RK-03-2010-52, př. 4.
Odpovědnost předseda kontrolního výboru
Termín 2. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz