Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-43

RK-03-2010-43.doc  RK-03-2010-43pr1.doc  RK-03-2010-43pr2.doc  RK-03-2010-43pr2.pdf  RK-03-2010-43pr2upr1.doc  RK-03-2010-43pr3.doc  RK-03-2010-43pr4.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-03-2010-43
NázevPořádání mezinárodní konference LORIS 2010 - 2011
Zpracoval M. Rojková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuOd roku 2003 odbor informatiky každoročně úspěšně realizuje z prostředků EU (Europe for Citizens - Town Twinning) a sponzorů mezinárodní část konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové - konference LORIS (Local and Regional Information Society) je zaměřena na problematiku rozvoje informační společnosti v regionech EU. Další ročník konference proběhne ve dnech 12. 04. 2010 až 13. 04. 2010 v Hradci Králové. Kraj Vysočina bude i letos hlavním pořadatelem konference. Technickou stránku pořadatelství konference bude realizovat sdružení Český zavináč ve spolupráci se společností TRIADA, spol. s r. o. Společným cílem bude i vlastní propagace v souvislosti s tématem konference - budování informační společnosti v kontextu EU.

Kraji Vysočina se i tentokrát podařilo úspěšně požádat o příspěvek z prostředků EU. Projektovou kanceláří byl schválen záměr projektu (viz materiál RK-03-2010-43, př. 1), v září 2009 byla podána žádost do programu Citizenship 2007 - 2013, výsledky řízení zveřejnila zprostředkující agentura EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Union) na svých webových stránkách 22. 12. 2009, projekt LORIS je jeden z 24 podpořených projektů. EACEA zaslala koncem prosince písemné vyrozumění o schválení projektu, součástí je i Rozhodnutí o udělení grantu (viz materiál RK-03-2010-43. př. 2-AJ, český překlad viz materiál RK-03-2010-43, př. 2-CJ) včetně akceptační doložky obsahující i žádost o zaslání zálohové platby ve výši 50% schválené částky (český překlad viz materiál RK-03-2010-43, př. 3).

Dle nových pravidel programu musel mít projekt minimální dobu trvání dva roky (dříve jeden rok), tzn. žádost nyní zahrnovala dva ročníky konference LORIS a další tři akce pořádané ve spolupráci s partnery projektu. Jelikož je však realizace konference a úhrada nákladů vázána na rozpočet odboru informatiky v roce 2010, předkládáme prozatím smlouvu s partnery konference pouze pro rok 2010. Celkové náklady na konferenci jsou pro rok 2010 předběžně vyčísleny opět na 1 100 000 Kč. Společnost TRIADA, spol. s r.o. se bude podílet na pořádání konference finančními prostředky do celkové maximální výše 900 000 Kč a sdružení Český zavináč bude podílet finančními prostředky do celkové maximální výše 200 000 Kč. Krajský podíl maximálně ve výši 600 000 Kč bude hrazen z prostředků výše zmíněného grantu.
Návrh řešení Na základě výše uvedených informací navrhujeme Radě kraje rozhodnout o nabytí peněz na kraj dle materiálu RK-03-2010-43, př. 2-AJ (Rozhodnutí o udělení grantu) a rozhodnout realizovat projekt LORIS 2010 - 2011 podpisem akceptační doložky včetně žádosti o zálohovou platbu (materiál RK-03-2010-43, př. 3).

Dále odbor informatiky navrhuje Radě kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy o organizačních otázkách souvisejících s pořádáním konference LORIS 2010 mezi krajem Vysočina a sdružením Český zavináč a společností TRIADA, spol. s r. o. dle materiálu
RK-03-2010-43, př. 4.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu:
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj dle materiálu RK-03-2010-43, př. 2-AJ;
ukládá
odboru informatiky zajistit odeslání Žádosti o předfinancování dle materiálu RK-34-2009-43, př. 3,
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-03-2010-43, př. 4.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín prosinec 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz