Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-42

RK-03-2010-42.doc  RK-03-2010-42pr1.xls
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-03-2010-42
NázevInformace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009
Zpracoval K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuPodle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 03/09, Čl.2, odst. (7) věcně příslušný odbor předloží vždy za uplynulé čtvrtletí radě kraje informaci o zadaných veřejných zakázkách malého rozsahu.

Veřejné zakázky malého rozsahu zadané v období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009 v rámci odboru informatiky:

Technické úpravy prostor pro Technologické centrum kraje Vysočina
Předmětem zakázky byla příprava místnosti pro technologie Technologického centra kraje Vysočina.

Nejvýhodnější nabídka:
První telefonní, a.s., Českomoravská 206/35, IČ 25527797, Praha 9, Vysočany
Cena bez DPH 1 045 373 Kč, cena včetně DPH 1 243 994 Kč

Zajištění webcastu včetně archivace
Předmětem zakázky bylo zajištění webcastových přenosů akcí organizovaných krajem Vysočina a partnerskými městy (typicky jednání zastupitelstev).

Nejvýhodnější nabídka:
OptoNet Communication, spol. s r. o., Červený Kříž 250, IČ 27750132
Cena bez DPH 212 340 Kč, cena včetně DPH 252 684 Kč

Nákup serveru pro VMWare
Předmětem zakázky byl nákup jednoho kusu serveru pro provoz virtualizačního prostředí kompatibilního se stávajícími systémem Krajského úřadu kraje Vysočina.

Nejvýhodnější nabídka:
AutoCont CZ a. s., Romana Havelky 5b, Jihlava, IČ 47676795
Cena bez DPH 242 843 Kč, cena včetně DPH 288 983 Kč

Nákup Gigabit Ethernet SFP Interface Modulu WS-X6748-SFP a WS-X6724-SFP Předmětem zakázky byl nákup datového okruhu o kapacitě 1 Gb mezi lokalitami Nemocnice Třebíč a nejbližším přístupovým bodem sítě ROWANet.

Nejvýhodnější nabídka:
VDI Meta - Výrobní družstvo invalidů, 1. Máje 670/128 703 00 Ostrava - Vítkovice,
IČ 25861808
Cena bez DPH 241 769,50 Kč, cena včetně DPH 287 706 Kč

Kabelové propojení objektů KÚ Ž 57 - PČR - ZZS - NemJi
Předmětem zakázky byl nákup čtyř SM vláken specifikace ITU-T G. 652. C a lepší,
BOD - BOD mezi následujícími lokalitami:

1. KÚ, Žižkova 57, Jihlava -- Policie ČR, Vrchlického 2627/46, Jihlava
2. Policie ČR, Vrchlického, Jihlava 2627/46 -- ZZS, Vrchlického 61, Jihlava
3. ZZS , Vrchlického 61, Jihlava -- Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, Jihlava

Nejvýhodnější nabídka:
První telefonní, a.s., Českomoravská 206/35, IČ 25527797, Praha 9, Vysočany
Cena bez DPH 258 202 Kč, cena včetně DPH 307 260Kč

Nákup výpočetní techniky, 10 ks notebooků
Předmětem zakázky byl nákup 10 ks notebooků včetně příslušenství za účelem vybavení zaměstnanců výpočetní technickou, respektive obnova zastaralé výpočetní techniky

Nejvýhodnější nabídka:
Martin Burian, Havlíčkova 4821/13, Jihlava, IČ Havlíčkova 4821/13, Jihlava
Cena bez DPH 248 150 Kč, cena včetně DPH 295 298 Kč

Nákup VPN koncentrátoru
Předmětem zakázky byl nákup zařízení pro zajištění šifrovaného přístupu z externích sítí do LAN Krajského úřadu kraje Vysočina.

Nejvýhodnější nabídka:
FreeDivision s. r. o., V Zahradách 21, Praha 8, IČ 27367789
Cena bez DPH 170 024 Kč, cena včetně DPH 202 329 Kč
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009. Přehled zadaných veřejných zakázek malého rozsahu je uveden v materiálu RK-03-2010-42, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009 dle materiálu RK-03-2010-42, př. 1.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 19. 1. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz