Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-41

RK-03-2010-41.doc  RK-03-2010-41pr1.pdf  RK-03-2010-41pr2.doc  RK-03-2010-41pr2upr1.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-03-2010-41
NázevProjekt PreCo - grantová dohoda
Zpracoval M. Rojková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV srpnu 2009 byla Vysočina oslovena se žádostí o účast v evropském projektu PreCo se zaměřením na problematiku elektronických metod soutěžení veřejných zakázek. Projekt je plně financován ze 7. rámcového programu, tzn. jedná se o projekt, kde je 100% rozpočtu financováno z evropských fondů. Rozpočet projektu pro Vysočinu je 20 000 euro s tím, že začátek projektu je plánován na leden 2010 a aktivity projektu budou realizovány po následujících 24 měsíců. V září 2009 byla usnesením č. 1292/27/2009/RK schválena účast kraje Vysočina v projektu PreCo. V prosinci 2009 byla podepsána smlouva (grantová dohoda) mezi Evropskou komisí a vedoucím partnerem projektu.

V současné době jsme obdrželi návrh této grantové dohody k projektu PreCo (př. 1 tohoto materiálu - český překlad př. 2 tohoto materiálu), vzhledem k tomu, že je v tomto případě nutný souhlas zastupitelstva kraje, předkládáme materiál radě kraje s žádostí o doporučení zastupitelstvu tuto grantovou dohodu uzavřít.
Návrh řešení Na základě výše uvedených informací navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit uzavření grantové dohody k projektu Preco.
StanoviskaOddělení právní a KŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít grantovou dohodu k projektu PreCo dle materiálu
RK-03-2010-41, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 03. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz