Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-38

RK-03-2010-38.doc  RK-03-2010-38pr1.doc  RK-03-2010-38pr2.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-03-2010-38
NázevDodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava
Zpracoval D. Hřebenová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV materiálu je zpracován Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava.
Usnesením zastupitelstva kraje 0371/05/2007/ZK bylo dne 18. 9. 2007 schváleno poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysoké škole polytechnické Jihlava (dále jen VŠPJ ) na zpracování investičního projektu vysokoškolského kampusu spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu Výzkum vývoj pro inovace řízeného MŠMT. Dne 10. 3. 2009 došlo k prodloužení smlouvy o 1 rok, tedy do 31. 3. 2010 (dodatek č. 1, usnesení 0129/02/2009/ZK).
VŠPJ požádala o úpravu v rozpisu přílohy č.1 smlouvy (materiál RK-03-2010-38, př. 2). Dotace (5 000 000 Kč) byla původně rozdělena na neinvestiční náklady ve výši 3 500 000 Kč a na investiční náklady ve výši 1 500 000 Kč. VŠPJ požaduje v rozpisu přílohy č. 1 snížit částku na neinvestiční výdaje o 3 000 000 Kč a o tutéž částku navýšit částku na investiční výdaje. Poskytnutá dotace 5 000 000 Kč bude tak po úpravách rozdělena na neinvestiční výdaje ve výši 500 000 Kč a na investiční výdaje ve výši 4 500 000 Kč. Účel poskytnutí dotace, charakter a druh výdajů zůstane zachován.
Návrh řešení OŠMS doporučuje vyhovět žádosti VŠPJ a předkládá k projednání dodatek č. 2 ke smlouvě v materiálu RK-03-2010-38, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje zastupitelstvu kraje
rozhodnout schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava uzavřené dne 8. 10. 2007 dle materiálu RK-03-2010-38, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 2010- 2- 28
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz