Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-35

RK-03-2010-35.doc  RK-03-2010-35pr1.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-03-2010-35
NázevFond Vysočiny - grantový program Volný čas 2010
Zpracoval V. Trávníková, A. Mikulíková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuNa svém zasedání č. 4/2009 dne 16. 6. 2009 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0309/04/2009/ZK Statut účelového Fondu Vysočiny . Na základě tohoto statutu připravil OŠMS grantový program Volný čas 2010. Jedná se o pravidelný grantový program, který je úspěšný a je o něj velký zájem. V letech 2002 - 2009 bylo do grantového programu Volný čas podáno celkem 958 žádostí s celkovou požadovanou výší podpory 52 499 714 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje návrh na vyhlášení grantového programu Volný čas 2010 na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit (viz materiál RK-03-2010-35, př. 1).
Neveřejný materiál RK-03-2010-35, př. 2 obsahuje kritéria, podle nichž budou posuzovány jednotlivé projekty řídícím výborem programu. Ve výzvě je uveden pouze výčet kriterií bez upřesnění hodnotícího systému.
StanoviskaKomise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina:
Stanovisko bude sděleno ústně na jednání Rady kraje Vysočina

Odbor regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Volný čas 2010 dle materiálu RK-03-2010-35, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín prosinec 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz