Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-25

RK-03-2010-25.doc  RK-03-2010-25pr1.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-03-2010-25
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2010
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu rekonstrukcí, oprav, případně dovybavení mateřských škol umístěných v obcích do 2 000 obyvatel s maximální podporou 150 tis. Kč na jeden projekt. Přijetím Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize určující následné hospodaření kraje vyvstala potřeba vzniku nového nástroje pro zintenzivnění podpory v oblasti investiční činnosti obcí. Proto bylo v proce 2009 vyhlášeno první kolo tohoto programu a pro rok 2010 bylo rozhodnuto o jeho opakování.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program na podporu rekonstrukcí, oprav, modernizací nebo dovybavení sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen v budovách mateřských škol.

Realizace navrhovaného grantového programu bude mít pozitivní vliv na objem zakázek u drobných místních podnikatelů a stavebních firem, což přispěje k oživení podnikatelského prostředí a zachování pracovních míst v době hospodářské krize.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Naše školka 2010 dle materiálu
RK-03-2010-25, př. 1.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 2. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz