Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-21

RK-03-2010-21.doc  RK-03-2010-21pr1.doc  RK-03-2010-21pr2.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-03-2010-21
NázevPlán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2010
Zpracoval J. Slámečka
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Rady kraje Vysočina č. 2/2009, konaného dne 13.1.2009 byla na základě § 80, odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle usnesení rady kraje č. 0031/02/2009/RK zřízena mj. i Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina.
Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina schvaluje plán činnosti komise na kalendářní rok rada kraje.
Návrh řešení Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2010 byl zpracován na základě dosavadní zkušenosti komise. Zhodnocení činnosti bezpečnostní komise v roce 2009 se zabývalo 7.jednání BK dne 7.12.2009 na základě zprávy, kterou přednesl předseda komise Jan Slámečka (materiál RK.03-2010-21, př. 1).
Radě kraje Vysočina se navrhuje schválit Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-03-2010-21, př. 2.
V případě nutnosti bude dle aktuálních záležitostí plán práce doplněn, popřípadě svolána komise k dalším jednáním.
StanoviskaNa zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 07/2009, konaného dne 7.12.2009, bylo přijato usnesení 011/07/2009/BK, kterým komise vzala na vědomí zprávu o hodnocení činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina za rok 2009 a usnesení 012/07/2009/BK, kterým komise schválila Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2010 a doporučila jej radě ke schválení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu
RK-03-2010-21, př. 2.
Odpovědnost Jan Slámečka, předseda bezpečnostní komise
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz