Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-20

RK-03-2010-20.doc  RK-03-2010-20pr1.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-03-2010-20
NázevNávrh Plánu činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2010
Zpracoval I. Rohovský, D. Uchytilová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008, konaného dne 17. 12. 2008 byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina.
Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva kraje Vysočina č. 01/2009 ze dne 10. 3. 2009 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválení Plánu činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2010, dle materiálu RK-03-2010-20, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-03-2010-20, př. 1.
Odpovědnost předseda výboru pro udělování medailí
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz