Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-17

RK-03-2010-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-03-2010-17
NázevPronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Zpracoval R. Novotná
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, podala dne 6. 1. 2010 žádost o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce Odborný vzdělávací seminář dle materiálu RK-03-2010-17, př. 1. Zasedací prostory jsou pronajímány dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina č. 07/09 ze dne 8. 9. 2009.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, žádá záštitu hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a možnost 100% slevy na úhradě pronájmu, v současné době příjemce podpory de minimis vyčerpal podporu ve výši 5 313 330 Kč, zbývá tedy dočerpat 263 070 Kč.

Dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina č. 07/09 ze dne 8. 9. 2009 je možno poskytnout následující formy záštity:
* záštita čestná - žadatel hradí 100% z nájmu a 100% nákladů (Čl. 6, odst. 2),
* záštita 100+100 - žadatel hradí 0% z nájmu a 0 % nákladů (Čl. 7, odst. 1, písm. a).

Pokud člen Rady kraje Vysočina poskytne záštitu dle Čl. 7 odst. 1 písm. a) těchto Pravidel, tedy záštitu jinou než čestnou, předloží Odbor sekretariátu hejtmana materiál Radě kraje Vysočina k rozhodnutí.
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu dle materiálu RK-03-2010-17, př. 3.
Zdůvodnění návrhu je obsaženo v materiálu RK-03-2010-17, př. 2.
StanoviskaStanoviska jsou obsažena v materiálu RK-03-2010-17, př. 2.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-03-2010-17, př. 3.
Odpovědnost OSH
Termín 19. 1. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz